ROBERT FILLIOU als inspiratiebron

posted on March 22nd, 2017

Werk als spel van twee kanten bekeken
In een wereld met een poëtisch ekonomisch principe wordt het werk als spel beschouwd. Het gaat er om dat al het werk als spel wordt gezien, niet enkel de zogenaamde plezierige karweitjes. Met vooral dit verschil (/kanttekening red.) dat er een positieve en negatieve opstelling ontstaat. De negatieve komt met allerlei bezwaren: wie verdeelt het spel, mag je wanneer een spel je verveelt zomaar een ander kiezen en zal er geen chaos ontstaan, enz..De positieve zegt dat iedereen vrij is te kiezen en iedereen evenveel recht hier op heeft. In zo een sfeer zal al het werk met plezier gedaan worden en iedereen doet daaraan mee. Het werk is dan een beloning d.w.z. een bevestiging van je geluk. De waarde van het werk moet ten eerste op het plezier dat het de maker gaf en ten tweede het plezier dat het anderen geeft gebaseerd worden.

P.S. Wie het van nut vindt dat Robert dit leest en tijd heeft zou het kunnen vertalen.
(niet ondertekend , Harald Schole)

(leeftijd tijdens bezoek aan Stedelijk 17 jaar)